طراحی لندینگ پیج لرن یار

طراحی اختصاصی لیندینگ پیج ( صفحه فورد ) لرن یار

  • طراحی اختصاصی
  • دارای انیمیشن های متفاوت
  • استفاده شده از تکلولوژی svg animation
  • استفاده شده از تکنلوژی css3 animation
  • استفاده شده از افکت های jquery efect
  • افزایش سرعت بارگزاری
  • استفاده از تکنولوژی html5

مشاهده وب سایت

تکنولوژی استفاده شده :